clorEP

OXIPERM PRO 162

Equip de generació de diòxid de clor fins a 60 g/h

Assegura una desinfecció efectiva de l’aigua en diverses àrees d’aplicació. Oxiperm Pro és utilitzat en hotels, hospitals, instal·lacions esportives i piscines, gimnasos, spa’s, edificis…

És una solució completa al risc tant de la legionel·la com altres tipus de microorganismes. Oxiperm Prop utilitza el diòxid de clor, component químic que presenta beneficis únics en comparació amb altres mètodes de desinfecció.

La ràtio de dosificació típica en aquest tipus d’aplicació està entre 0.1 i 0.4 g/m3.

Alta fiabilitat de funcionament, baixos costos de manteniment, funcionament senzill i fàcil instal·lació sense interrompre el subministrament d’aigua de la instal·lació.

  • Elimina la legionel·la i la biopel·lícula
  • Sense efecte en el gust ni en l’olor
  • Baix cost del cicle de vida
  • Disseny compacte
  • Dosificació digital
  • Efecte de llarg plaç
  • Adaptable al pH de l’aigua