clorEP

VACCUPERM RV-171 & RV-171W

Evaporadors per a gasos liquats (clor i amoníac)

L’evaporador automàtic transforma el gas liquat agafat del tanc d’emmagatzament mitjançant la transferència de calor.

El mitjà de transferència de calor pot ser aigua amb additius anticorrosius i anticongelants, o oli.

Capacitat fins a 200 kg/h de clor o 42 kg/h d’amoníac.