clorEP

Solucions integrals de desinfecció
amb diòxid de clor


Diòxid de Clor

Un mètode excel·lent per garantir la desinfecció de l’aigua potable és utilitzar diòxid de clor com a desinfectant. El diòxid de clor és un compost enormement eficaç a l’hora d’eliminar tot tipus de gèrmens patògens i presenta un efecte residual perllongat en el sistema.

El diòxid de clor és el desinfectant més eficient enfront al bacteri de la legionel·la i altres gèrmens patògens degut a la seva eficàcia en l’eliminació de la biopel·lícula on s’allotja el bacteri en les xarxes de distribució.

Aquests equips són la solució òptima d’oxidació i desinfecció:

 • Eliminació de THM’s
 • Eliminació de biopel·lícula en sistemes de distribució
 • Control d’olors i gustos
 • Excel·lent viricida

Disposem de diferents equips que treballen amb diferents reactius com a matèria base per produir la solució de diòxid de clor. Aquests models són capaços de generar diòxid de clor a partir de tres mètodes de producció mitjançant reactius diluïts, reactius concentrats o clor gas. Les capacitats de generació van des dels 5 g/h fins als 10 kg/h. Per a capacitats superior consultar.

En els equips de reactius diluïts s’utilitza NaClO2 al 7’5% i HCl al 9% de concentració. Aquests equips garanteixen una alta fiabiliat i seguretat en instal·lacions de petita capacitat. Per altra banda en els equips de reactius concentrats, la base per a la generació és NaClO2 al 25% i HCl al 33% amb una excel·lent relació fiabiliat-cost econòmic.

Els generadors via clor gas empren NaClO2 al 25% i clor gas. Aquests equips ofereixen un elevat rendiment de generació i són perfectes per a la seva integració en instal·lacions existents de clor gas.

Gamma de productes de Diòxid de Clor

OXIPERM PRO 162
OXIPERM PRO 162

Equip de generació de diòxid de clor fins a 60 g/h

Assegura una desinfecció efectiva de l’aigua en diverses àrees d’aplicació. Oxiperm Pro és utilitzat en hotels, hospitals, instal·lacions esportives i piscines, gimnasos, spa’s, edificis…

És una solució completa al risc tant de la legionel·la com altres tipus de microorganismes. Oxiperm Prop utilitza el diòxid de clor, component químic que presenta beneficis únics en comparació amb altres mètodes de desinfecció.

La ràtio de dosificació típica en aquest tipus d’aplicació està entre 0.1 i 0.4 g/m3.

Alta fiabilitat de funcionament, baixos costos de manteniment, funcionament senzill i fàcil instal·lació sense interrompre el subministrament d’aigua de la instal·lació.

 • Elimina la legionel·la i la biopel·lícula
 • Sense efecte en el gust ni en l’olor
 • Baix cost del cicle de vida
 • Disseny compacte
 • Dosificació digital
 • Efecte de llarg plaç
 • Adaptable al pH de l’aigua
OXIPERM OCC-164 & OCD-164
OXIPERM OCC-164 & OCD-164

Equip de generació de diòxid de clor de solucions concentrades i diluides fins 2500 g/h

La ràtio de dosificació típica està entre 150 i 2500 g/h.

Desinfecció especialment eficaç: Genera diòxid de clor segons el provat procediment HCl / NaClO2; el diòxid de clor té un alt poder desinfectant quasi independent del valor de pH.

Redueix els costos d’explotació: La seva senzilla manejabilitat estalvia temps; una tecnologia de dosificació ultraprecisa proporciona una òptima mescla de components, el que redueix el consum d’agents químics.

Alta funcionalitat: Disposa d’una moderna electrònica de control; el procés es monitoritza doblement mitjançant una pantalla de text simple i un diagrama de flux LED.

Flexibilitat: Rang de potència perfectament graduat i diversos tipus d’instal·lació segons l’aplicació.

OXIPERM OCC-164
OXIPERM OCC-164

Equip de generació de diòxid de clor de solucions concentrades fins 10 kg/h

La ràtio de dosificació típica està entre 4000 i 10000 g/h.

Desinfecció especialment eficaç: Genera diòxid de clor segons el provat procediment HCl / NaClO2; el diòxid de clor té un alt poder desinfectant quasi independent del valor de pH.

Redueix els costos d’explotació: La seva senzilla manejabilitat estalvia temps; una tecnologia de dosificació ultraprecisa proporciona una òptima mescla de components, el que redueix el consum d’agents químics.

Alta funcionalitat: Disposa d’una moderna electrònica de control; el procés es minoritza doblement mitjançant una pantalla de text simple i un diagrama de flux LED.

Flexibilitat: Rang de potència perfectament graduat i diversos tipus d’instal·lació segons l’aplicació.

OXIPERM OCG-166
OXIPERM OCG-166

Equip de generació de diòxid de clor de 750 g/h fins 10 kg/h de ClO2

El sistema genera diòxid de clor directament in-situ d’acord amb el procés basat en clorit sòdic i clor gas.

La solució de diòxid de clor produïda en el tanc de reacció té una concentració màxima de 3 g/l.

L’equip compta amb un dispositiu de control de senzill maneig, capaç de mostrar l’estat de funcionament de l’equip. Alhora els missatges d’error s’emmagatzemen automàticament per poder ser consultats en qualsevol moment.

Opcionalment la interfície PROFIBUS permet la connectivitat del OXIPERM OCG-166 a un PLC o a un sistema de control de procés.

Àrees d’aplicació:

 • Xarxes d’aigua potable
 • Indústria d’alimentació i beguda
 • Sistemes de refrigeració
 • Tractament d’aigües residuals
 • Processos industrials