clorEP

Sistemes de Dosificació
de Gas por Buit


Dosificació de Gasos

El transport, manipulació i emmagatzematge segur de clor i/o amoníac gas per a la desinfecció de l’aigua és un repte per als sistemes d’enginyeria. Aquesta és la raó perquè el principi de funcionament en buit s’està utilitzant en sistemes de dosificació des de fa tant temps. La pressió del gas es redueix fins al buit. Aquest mètode evita satisfactòriament qualsevol tipus de fuita de gas. En el cas que es trenqui un dels conductes, no es produeix cap fuita de gas, només entra aire de l’exterior cap al sistema evitant així qualsevol dany personal o al medi ambient.

Concretament, els nostres equips de la serie VACCUPERMde dosificació de gasos ofereixen:

 • Seguretat i facilitat d’ús
 • Regulació i dosificació precisa de gas (clor / amoníac)
 • Totes les peces en contacte amb el gas estan fabricades amb materials anticorrosius
 • Àmplia varietat de models i combinacions possibles
 • Fàcil instal·lació
 • Baixos costos de funcionament
 • Mètode de desinfecció homologat que compleix els requisits especificats en la normativa sobre tractament d’aigua

Els elements bàsics de sistemes de dosificació de buit són dos: el regulador de buit i el dosificador. El regulador de buit redueix la sobrepressió del gas contingut en el recipient de gas fins al buit de la línia de dosificació. La vàlvula obre quan existeix el buit suficient en la línia de sortida. Els reguladors poden subministrar-se amb manòmetre i una trampa de líquid per a més seguretat.

El segon component del sistema és el rotàmetre que regula la quantitat de gas dosificada. Això es pot dur a terme manualment o de forma automàtica.

Gamma de productes de Dosificació de Gasos

VGB-103
VACCUPERM VGB-103

Unitat compacta de dosificació

Regulador de buit i dosificador compacte que pot instal·lar-se directament en una ampolla de gas.

Està disponible fins a un cabal màxim de dosificació de 2000 g/h.

VACCUPERM VGA-111
VACCUPERM VGA-111

Regulador de buit fins 4000 g/h

Regulador de buit que incorpora una vàlvula d’entrada de gas, un filtre de gas i una vàlvula de seguretat contra sobrepressions.

Pot instal·lar-se directament sobre l’ampolla de clor o en un col·lector de gas. Existeix la opció d’incloure un manòmetre amb contacte de pressió mínima. Per aquells casos en els que la instal·lació s’hagi de realitzar en un col·lector, oferim un regulador de buit que incorpora un separador de líquid i una trampa de líquid.

Capacitat de regulació fins a 4000 gh.

VACCUPERM VGA-113
VACCUPERM VGA-113

Dosificador de gas fins 4000 g/h

Dosificador de gas per muntatge en paret que incorpora un dispositiu de mesura i una vàlvula d’ajust de cabal de gas.

La unitat de dosificació pot subministrar-se junt amb un servomotor per a un ajust automàtic de dosificació. El servomotor disposa de dues opcions: potenciòmetre inversor o amb control analògic (4-20 mA).

L’equip està disponible fins a 4000 g/h.

VACCUPERM VGA-146
VACCUPERM VGA-146

Regulador de buit fins 10 kg/h

Regulador de buit per a muntatge a paret, directament en ampolla / cilindre de gas o a línia de col·lectors de gas.

Incorpora una vàlvula d’entrada i una altra vàlvula de seguretat per sobrepressió. També incorpora una trampa de líquid i un filtre intern.

La seva capacitat de regulació és de fins a 10 kg/h.

VACCUPERM VGA-117
VACCUPERM VGA-117

Dosificador de gas fins 10 kg/h

Dosificador de gas per a muntatge a paret que incorpora un dispositiu de mesura i una vàlvula d’ajust de cabal de gas.

El servomotor disposa de dos opcions: amb potenciòmetre inversor o amb control analògic (4-20 mA).

L’equip està disponible fins a 10 kg/h.

VACCUPERM VGS-141/143/145
VACCUPERM VGS-141/143/145

Sistema de dosificació de gas fins 200 kg/h

Vaccuperm VGS incorpora sensors d’última generació i microprocessadors electrònics per al control del cabal de dosificació.

Diversos sensors connectats amb un PLC ofereixen una gran varietat de possibilitats de control i detecció d’errors que es tradueix en més seguretat en tot el procés.

 • Sensors de pressió per a més seguretat
 • Sistema de mesura precís per al rotàmetre
 • Sistema amb control proporcional directe
 • Automatització del procés de dosificació
 • Disseny ergonòmic i de fàcil manteniment
 • Excel·lent precisió i estabilitat
VACCUPERM VGS-147/148
VACCUPERM VGS-147/148

Regulador de buit fins 200 kg/h

Regulador de buit per a instal·lació en col·lector de gas.

Inclou una vàlvula de seguretat i una trampa de líquid.

L’equip està disponible fins a una capacitat de 200 kg/h.

VACCUPERM RV-171 & RV-171W
VACCUPERM RV-171 & RV-171W

Evaporadors per a gasos liquats (clor i amoníac)

L’evaporador automàtic transforma el gas liquat agafat del tanc d’emmagatzament mitjançant la transferència de calor.

El mitjà de transferència de calor pot ser aigua amb additius anticorrosius i anticongelants, o oli.

Capacitat fins a 200 kg/h de clor o 42 kg/h d’amoníac.