clorEP

Experts en
instal·lacions electrohidràuliques


clorEP® pertany a la empresa Elèctrica Pintó, que va iniciar la seva activitat en el muntatge de bombes electrohidràuliques a principis dels anys 70. Alhora pertany al GRUP AQUACENTER que des dels seus orígens ha desenvolupat multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia. Hem apostat sempre per la innovació i l’eficàcia a l’hora de dur-los a terme i avui en dia seguim prestant serveis de la més alta qualitat als nostres clients, on sempre ens hem guanyat la seva confiança. Ens caracteritzem per un alt nivell d’implicació abans, durant i després de l’obra, un manteniment continuat de les instal·lacions i una ràpida resposta davant de qualsevol imprevist.

En la constant millora i obertura de nous horitzons, a Elèctrica Pintó disposem d’un servei de consultoria capaç d’analitzar necessitats, definir solucions i assessorar; d’un servei d’enginyeria que elabora i executa projectes, pressupostos, integra sistemes, etc.; i d’un servei de manteniment que ofereix manteniments preventius, reparació d’avaries, teleassistència en línia, etc. Un departament de telecontrol que engloba sistemes de supervisió i control de xarxes d’aigua potable i residuals, nous departaments especialitzats en energies renovables, manteniments preventius… i hem incrementat els serveis en captacions, instal·lacions de tractament i distribució d’aigua, equipaments de pous, telecontrol i enginyeria.

L’experiència i èxit que ens avalen tots aquests anys, fan que cada dia més empreses confiïn en els nostres serveis.

www.electricapinto.com