clorEP

Aigua, Energia
i Medi Ambient


El Grup Aquacenter va néixer l’any 1996 i és el resultat de la unió de sis empreses:

  • Catalana de Perforacions SA
  • Elèctrica Pintó SL – clorEP
  • Domini Ambiental SL
  • Webdom Labs SL
  • Gestió Solar Sostenible SL
  • Comelsa SL

Amb seu a Santpedor (Barcelona, Espanya) i més d’un centenar de treballadors en la seva plantilla, les empreses del Grup Aquacenter® presenten una orientació global, subministrant productes i serveis a administracions públiques, empreses i particulars. Les vuit societats del grup disposen d’un alt nivell tecnològic i orienten l’activitat al sector hidràulic i energètic, tot i que cadascuna ho fa amb una especialitat diferent.

www.grupaquacenter.com

Catalana de Perforacions SA, es va fundar el 1968 com una empresa especialitzada en l’execució de pous per a la captació d’aigua subterrània i perforacions horitzontals dirigides, important el know-how d’aquesta tecnologia al mercat espanyol l’any 1997. Des d’aleshores ha anat diversificat les seves activitats, oferint en l’actualitat un ampli rang de solucions orientades a l’àmbit de l’aigua i el medi ambient.

Elèctrica Pintó SL, inicia la seva activitat l’any 1974 amb el muntatge de bombes electro-hidràuliques i fins a l’actualitat l’empresa ha desenvolupat multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia.

Domini Ambiental SL ocupa un lloc privilegiat en el sector de l’aigua i de les energies renovables, elements clau en el futur de la gestió energètica. Fundada el 2002 a Santpedor (Barcelona) i amb una clara orientació mediambiental. La distribució exclusiva de les millors marques internacionals i una gran capacitació tècnica són les bases de la seva aportació.

Webdom Labs SL es va fundar l’any 2011 i fabrica sistemes de monitorització (software i hardware) per al control de plantes fotovoltaiques, producció tèrmica i consums d’electricitat, aigua i/o gas.Els seus productes permeten mesurar i controlar el consum energètic contribuint així a l’estalvi energètic i econòmic.

Gestió Solar Sostenible va ser fundada el 2005 a Santpedor (Barcelona) i està compromesa amb el disseny, construcció, explotació i manteniment de camps solars i isntal·lacions fotovoltaiques. A més, ofereix una àmplia gamma de serveis auxiliars per fer aquestes instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica contínua i eficient.

Comelsa SL és una empresa especialitzada en construccions mecano-elèctriques des de 1985. Centra la seva activitat en oferir serveis de reparació de motors, bobinatges per a motors, alternadors i transformadors elèctrics, fred industrial i instal·lacions d’aire condicionat, oferim el manteniment i servies post-venda. També disposa d’un ampli taller de reparacions electro-mecàniques.