clorEP

Sistemes
d'Electrocloració


Electrocloració

Els sistemes de cloració electrolítica són equips que es subministren com una solució de disseny modular en bastidors pre-muntats, que produeixen una solució d’hipoclorit a partir d’una solució de sal comú gràcies a l’acció de l’electricitat, sense que en el procés es generin subproductes significatius.

La solució d’hipoclorit generada presenta un valor de pH entre 8 i 8,5 i una concentració de clor equivalent màxima de 6 g/l.

Els principals components de la instal·lació d’electrocloració són la unitat d’electròlisi, els dipòsits d’emmagatzematge de la salmorra i la solució de producte, un extractor per eliminar l’hidrogen produït i les bombes dosificadores de la solució de producte.

Els avantatges d’aquest sistema són que s’elimina els riscos associats al transport de mercaderies perilloses, és un producte no subjecte a la normativa d’emmagatzematge APQ-006 i dota la instal·lació d’autonomia en l’abastament de producte químic.

La solució generada té una vida mitjana d’uns quants mesos, el que ho fa ideal per emmagatzemar-lo en un tanc de producte. Després de dosificar la solució en el flux d’aigua, no es requereix cap correcció del pH, com sol requerir sovint les electròlisi d’acord amb el principi de membrana.

La quantitat dosificada depèn de l’aplicació i a de les normes locals. Generalment, les dosificacions de producte habitualment emprades es situen entre 0,3 a 2 ppm de clor equivalent.

  • Per a realitzar l’electròlisi es necessita aigua, sal comú i electricitat
  • Reduïts costos de funcionament
  • Disposarà en tot moment de solució d’hipoclorit neta
  • La solució desinfectant no es descompon com les solucions d’hipoclorit comercial
  • Mètode de desinfecció homologat que compleix els requisits especificats en la normativa referent a aigua potable
  • Alternativa que requereix implementar un menor nombre de mesures de seguretat
  • Components robustos i bàsics, que minimitzen les necessitats de manteniment del sistema i aconsegueixen que aquest tingui una vida útil i perllongada

ses195selection_cat

Gamma de productes de Electrocloració

SELCOPERM SES-195
SELCOPERM SES-195

Equips de producció des dels 2 kg/dia fins als 43 kg/dia

Producció senzilla i segura d’hipoclorit sòdic per aplicacions de desinfecció mitjançant tecnologia d’electrocloració

Les capacitats de producció estàndards van des dels 2 kg/dia fins als 43 kg/dia (com a clor 100% en pes) en un sol bastidor. També es disposa de capacitats superior en un sol bastidor de fins a 900 kg/dia sota comanda.