clorEP

Fotòmetre DIT-L

DIT-L

Fotòmetre per a la determinació analítica de diversos paràmetres, amb dues longituds d’ona diferents, filtres d’interferències d’alta qualitat, LED estables a llarg termini com a font de llum, sense parts mòbils, amb càmera transparent de mostres, selecció automàtica de la longitud d’ona , funcionament senzill gràcies a la seqüència fixa dels mètodes i la visualització de l’últim mètode utilitzat, capacitat d’emmagatzematge per calibrar el zero, guia de l’operador en llenguatge senzill, interfície d’infrarojos per a la transmissió de dades a un PC (en connexió amb un sistema DIT-IR opcional), carcassa hermètica, teclat resistent a àcids i dissolvents, calibratge per part de l’usuari que permet el seu ús com a unitat d’assajos i suports de reactius estables a llarg termini amb una vida útil mínima garantida de 5 o 10 anys.

Fotòmetre DIT-L complet amb estoig, 4 bateries, 3 vials (de 24 mm de diàmetre), un raspall de neteja i un kit bàsic de reactius (perquè pugui realitzar les seves primeres mesures amb tots els mètodes disponibles). Demani els reactius necessaris per separat.

Gamma de productes de Instrumentació