clorEP

SMART DDA, DDE i DDC

Bombes Digitals SMART DDA, DDE i DDC (S)

L’innovador sistema amb tecnologia de motor a passos (Digital Dosing™) cobreix un ampli espectre d’aplicacions amb només uns pocs models. Addicionalment, existeixen molts avantatges tals com baixa pulsació, dosificació estable i contínua, de senzill funcionament i amb connexions universals per a les instal·lacions de processos existents.

Amb la finalitat d’aconseguir una dosificació precisa i un procés d’alta fiabiliat, oferim solucions totalment integrades. La Digital Dosing™ combinada amb un disseny òptim en el disseny del capçal i una longitud de carrera del 100% permeten la dosificació estable de líquids desgasifiants, com pot ser l’hipoclorit sòdic o el peròxid d’hidrogen. Amb els sistemes opcionals integrats FlowControl o FlowMonitor, els errors en el funcionament del procés de dosificació es poden detectar i monitoritzar. A més, els sistemes AutoFlowAdapt o AutoCal asseguren una compensació automàtica i una recalibració durant el procés de dosificació, fins i tot en cas de canvis ambientals.

  • Modularitat » Flexibilitat única per a qualsevol entorn o situació
  • Simplicitat » Funcionament senzill i gran precisió
  • Intel·ligència “Flow” » Fiabilitat de procés avançat
  • Flow Control
  • Flow Measurement
  • AutoFlowAdapt

Gamma de productes de Bombes Dosificadores